KibrisAvukatim.com ®KibrisAvukatim.com ®KibrisAvukatim.com ®
Hafta içi: 09:00 - 17:00
Türk Cumhuriyeti
KibrisAvukatim.com ®KibrisAvukatim.com ®KibrisAvukatim.com ®

Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin 9 Temmuz 2008 tarihli Yetmişdördüncü Birlişiminde Oybirliğiyle kabul olunan, “Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasası ”nın Anayasa’nın 94’üncü maddesinin (1)’inci fıkrası gereğince, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazete’de  yayımlanmak suretiyle ilan olunur.

Sayı: 31/2008

YABANCILAR VE MUHACERET  (DEĞİŞİKLİK) YASASI

       Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

 

Kısa İsim

Fasıl 105

21/1982

44/1989

32/2004

38/2006

28/2007

50/2007

1. Bu Yasa, Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasası olarak isimlendirilir ve aşağıda “Esas Yasa” olarak anılan Yabancılar ve Muhaceret Yasası ile birlikte okunur.
Esas Yasanın 19’uncu Maddesinin2. Esas Yasa, 19’uncu maddesinin (4)’üncü fıkrasının (C) bendi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (C) bendi konmak suretiyle değiştirilir:
Değiştirilmesi“(C)Baş Muhaceret Memuru veya onun görevlendirdiği herhangi bir memurun yukarıdaki (A) bendi uyarınca saptayacağı ilgili yabancı kişinin, yetkili makamlardan izinsiz olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bulunduğu gün sayısı tespit edilir ve izinsiz olarak kaldığı her gün için Muhaceret İşleriyle Görevli Daire tarafından yürürlükteki günlük asgari ücret kadar para cezası kesilerek kendisinden tahsil edilir.
      Ancak, Yabancıların Çalışma İzinleri Yasası kapsamında ön izin alınarak Ülkeye giriş yapan yabancı uyruklu kişiye veya çalışma izin süresi bitmiş olan kişiye, işverenin çalışma izinleriyle ilgili yasal yükümlülüklerini yerine getirmediğinin Çalışma İşleri ile Görevli Bakanlıkça tespit edilmesi halinde, bu bend uyarınca belirlenen ceza kesilmez ve yurt dışına çıkışma izin verilir. Ayrıca ön izin alınarak ülkeye giriş yapan fakat sağlık sorunları sebebiyle muhaceret izni alamayacağı Sağlık İşleriyle Görevli Bakanlığın raporuna dayanarak tespit edilen kişilerden, rapor tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde yurt dışına çıkmaları halinde, bu bend  uyarınca ceza kesilmez.”
Geçici Madde Ülkede İzinsiz Kalanların Durumu

63/2006

1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine onaylanmış bir limandan giriş yapan ve girişte kendisine verilen Ziyaretçi İzni bitmiş olmasına rağmen, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden ayrılmayan, İkamet İzni ve Yabancıların Çalışma İzinleri Yasası uyarınca verilen İş Kurma İzni veya Çalışma İzni almak için işlemlerini tamamlamayan veya süresi bitmiş izinlerini uzatmayan yabancılara, bu Yasanın 19’uncu maddesinin (4)’üncü fıkrasının (C) bendi uyarınca bir cezanın tahakkuk etmiş olması halinde, bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak bir ay içerisinde ödemeleri koşuluyla bu ceza yerine, yürürlükteki aylık asgari ücret miktarı kadar ceza uygulanır. Tahakkuk eden cezanın yürürlükteki aylık asgari ücret miktarından az olması halinde tahakkuk eden ceza miktarı uygulanır. Bu madde kapsamındaki yabancılardan, işvereniyle iş ilişkisi devam etmesine karşın süresi dolan Çalışma İzninin uzatılması ve/veya yenilenmesi, işverenin ihmali nedeniyle gerçekleşmemişse, iznin sona erme tarihi ile bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girdiği tarih arasındaki süreye ait sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımlarının geriye dönük olarak ödenmesi halinde ülkeden çıkış yapmalarına gerek olmaksızın bu madde kurallarından faydalanırlar.
Geçici Madde

Yurt Dışında Olanların Durumu

2. Bu Yasanın 19’uncu maddesinin (4)’üncü fıkrasının (D) bendi uyarınca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine girişine engel konulan yabancıların, bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girdiği tarihten önce bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı ile evli olan veya bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girdiği tarihten önce evli olduğu yabancı eşinin yasal ve geçerli muhaceret izniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde ikamet etmesi veya bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girdiği tarihten önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yasal ve geçerli muhaceret izniyle ikamet eden yabancıların, 18 yaşından büyük bekar çocukları, bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak bir ay içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine giriş yapmaları ve giriş esnasında yürürlükteki aylık asgari ücret miktarı kadar cezayı ödemeleri koşuluyla ülkeye girişlerine izin verilir.
Yürürlüğe Giriş3. Bu Yasa, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.

Yabancılar ve Muhaceret Değişiklik Yasası sayı 31/2008

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin 9 Temmuz 2008 tarihli Yetmişdördüncü Birlişiminde Oybirliğiyle kabul olunan, “Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasası ”nın Anayasa’nın 94’üncü maddesinin (1)’inci fıkrası gereğince, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazete’de  yayımlanmak suretiyle ilan olunur.

Sayı: 31/2008

YABANCILAR VE MUHACERET  (DEĞİŞİKLİK) YASASI

       Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

 

Kısa İsim

Fasıl 105

21/1982

44/1989

32/2004

38/2006

28/2007

50/2007

1. Bu Yasa, Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasası olarak isimlendirilir ve aşağıda “Esas Yasa” olarak anılan Yabancılar ve Muhaceret Yasası ile birlikte okunur.
Esas Yasanın 19’uncu Maddesinin2. Esas Yasa, 19’uncu maddesinin (4)’üncü fıkrasının (C) bendi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (C) bendi konmak suretiyle değiştirilir:
Değiştirilmesi“(C)Baş Muhaceret Memuru veya onun görevlendirdiği herhangi bir memurun yukarıdaki (A) bendi uyarınca saptayacağı ilgili yabancı kişinin, yetkili makamlardan izinsiz olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bulunduğu gün sayısı tespit edilir ve izinsiz olarak kaldığı her gün için Muhaceret İşleriyle Görevli Daire tarafından yürürlükteki günlük asgari ücret kadar para cezası kesilerek kendisinden tahsil edilir.
      Ancak, Yabancıların Çalışma İzinleri Yasası kapsamında ön izin alınarak Ülkeye giriş yapan yabancı uyruklu kişiye veya çalışma izin süresi bitmiş olan kişiye, işverenin çalışma izinleriyle ilgili yasal yükümlülüklerini yerine getirmediğinin Çalışma İşleri ile Görevli Bakanlıkça tespit edilmesi halinde, bu bend uyarınca belirlenen ceza kesilmez ve yurt dışına çıkışma izin verilir. Ayrıca ön izin alınarak ülkeye giriş yapan fakat sağlık sorunları sebebiyle muhaceret izni alamayacağı Sağlık İşleriyle Görevli Bakanlığın raporuna dayanarak tespit edilen kişilerden, rapor tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde yurt dışına çıkmaları halinde, bu bend  uyarınca ceza kesilmez.”
Geçici Madde Ülkede İzinsiz Kalanların Durumu

63/2006

1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine onaylanmış bir limandan giriş yapan ve girişte kendisine verilen Ziyaretçi İzni bitmiş olmasına rağmen, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden ayrılmayan, İkamet İzni ve Yabancıların Çalışma İzinleri Yasası uyarınca verilen İş Kurma İzni veya Çalışma İzni almak için işlemlerini tamamlamayan veya süresi bitmiş izinlerini uzatmayan yabancılara, bu Yasanın 19’uncu maddesinin (4)’üncü fıkrasının (C) bendi uyarınca bir cezanın tahakkuk etmiş olması halinde, bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak bir ay içerisinde ödemeleri koşuluyla bu ceza yerine, yürürlükteki aylık asgari ücret miktarı kadar ceza uygulanır. Tahakkuk eden cezanın yürürlükteki aylık asgari ücret miktarından az olması halinde tahakkuk eden ceza miktarı uygulanır. Bu madde kapsamındaki yabancılardan, işvereniyle iş ilişkisi devam etmesine karşın süresi dolan Çalışma İzninin uzatılması ve/veya yenilenmesi, işverenin ihmali nedeniyle gerçekleşmemişse, iznin sona erme tarihi ile bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girdiği tarih arasındaki süreye ait sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımlarının geriye dönük olarak ödenmesi halinde ülkeden çıkış yapmalarına gerek olmaksızın bu madde kurallarından faydalanırlar.
Geçici Madde

Yurt Dışında Olanların Durumu

2. Bu Yasanın 19’uncu maddesinin (4)’üncü fıkrasının (D) bendi uyarınca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine girişine engel konulan yabancıların, bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girdiği tarihten önce bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı ile evli olan veya bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girdiği tarihten önce evli olduğu yabancı eşinin yasal ve geçerli muhaceret izniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde ikamet etmesi veya bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girdiği tarihten önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yasal ve geçerli muhaceret izniyle ikamet eden yabancıların, 18 yaşından büyük bekar çocukları, bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak bir ay içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine giriş yapmaları ve giriş esnasında yürürlükteki aylık asgari ücret miktarı kadar cezayı ödemeleri koşuluyla ülkeye girişlerine izin verilir.
Yürürlüğe Giriş3. Bu Yasa, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.