KibrisAvukatim.com ®KibrisAvukatim.com ®KibrisAvukatim.com ®
Hafta içi: 09:00 - 17:00
Türk Cumhuriyeti
KibrisAvukatim.com ®KibrisAvukatim.com ®KibrisAvukatim.com ®

KKTC YÖDAK Yasası

YÖDAK (Yüksek Öğretim Kurumları Kuruluş, Görev, Denetleme ve Akreditasyonu) Yasası YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI KURULUŞ, GÖREV, DENETLEME VE AKREDİTASYON YASASI (2/1993 Sayılı Yasa) __________ Madde 5(2), 16(1) ve 21 Altında Tüzük   Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu YÖDAK tarafından 2/93 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Kuruluş, Görev, Denetleme ve Akreditasyon Yasasının 5(2),…
Devamı

Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası

  Kıbrıs Türk Federe Devleti Kurucu Meclisinin  4 Mayıs , 1976 tarihli birleşiminde kabul olunan “1976 Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası”, Anayasanın 94’üncü maddesi gereğince Kıbrıs Türk Federe Devleti Başkanı tarafından Resmî Gazetede yayımlanmak suretiyle ilân olunur.   SAYI  16/1976   KIBRIS TÜRK SOSYAL SİGORTALAR YASASI (12/1979, 9/1981, 43/1982, 26/1985,…
Devamı

KKTC Kişisel Verilerin Korunması Yasası

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI YASA TASARISI          Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:     Kısa İsim 1. Bu Yasa, Kişisel Verilerin Korunması Yasası olarak isimlendirilir.           BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar     Tefsir 2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe;    …
Devamı

KKTC İhtiyat Sandığı Yasası

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin 9 Temmuz, 2007 tarihli Yetmiş Sekizinci Birleşiminde Oybirliğiyle  kabul olunan,  “ İhtiyat Sandığı (Değişiklik) Yasası”nın, Anayasa’nın 94’üncü maddesinin (1)’inci fıkrası gereğince ,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazete’de  yayımlanmak suretiyle ilan olunur. Sayı:74/2007 KKTC İHTİYAT SANDIĞI (DEĞİŞİKLİK) YASASI           Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti…
Devamı

KKTC Sosyal Güvenlik Yasası

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin 9 Temmuz 2007 tarihli Yetmiş Sekizinci Birleşiminde Oybirliğiyle  kabul olunan,“ , Sosyal Güvenlik Yasası’nın Anayasa’nın 94’üncü maddesinin (1)’inci fıkrası gereğince ,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazete’de  yayımlanmak suretiyle ilan olunur. Sayı:73/2007 KKTC SOSYAL GÜVENLİK  YASASI       Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi…
Devamı

KKTC Yabancılar ve Muhaceret Yasası

Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin 9 Temmuz 2008 tarihli Yetmişdördüncü Birlişiminde Oybirliğiyle kabul olunan, “Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasası ”nın Anayasa’nın 94’üncü maddesinin (1)’inci fıkrası gereğince, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazete’de  yayımlanmak suretiyle ilan olunur. Sayı: 31/2008 YABANCILAR VE MUHACERET …
Devamı

KKTC’de Yabancı Uyruklu Çalışma İzni Tüzüğü ve Yasası

Yabancı Uyruklunun, KKTC’de Çalışmak için ne yapması gerekir? Çalışmak amacıyla KKTC’ye gelmek isteyen yabancı uyruklular için, işverenleri KKTC’ye gelmeden önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na çalışma izni başvurusunda bulunmalı ve çalışan adına ön izin almalıdır. Bakanlığın bilgisi dışında, KKTC’ye Bakanlık tarafından düzenlenen ön izin tarihinden önce giriş yapmış ve çıkış…
Devamı

KKTC İş yasası

Resmi Gazete Sayı:49                                                                                           12 Mayıs 1992               Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 28 Nisan1992,  tarihli birleşiminde kabul olunan “İş Yasası” Anayasa’nın 94(1) maddesi gereğince Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle ilan olunur.   Sayı: 22/1992 İŞ YASASI (30/1993,  25/2000; 51/2002 ve 15/2004  Sayılı Yasalar…
Devamı