KibrisAvukatim.com ®KibrisAvukatim.com ®KibrisAvukatim.com ®
Hafta içi: 09:00 - 17:00
Türk Cumhuriyeti
KibrisAvukatim.com ®KibrisAvukatim.com ®KibrisAvukatim.com ®

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, yetkili organlar tarafından hukuki düzenlemeler ve hukuk kuralları, KKTC kanunları olarak bilinmektedir. Aynı zamanda hayatın yönetilmesi, hukuki haksızlıkların yaşanmaması gibi durumlar da göz önünde bulundurulduğunda, kanunların yönetim üzerinde etkisi büyüktür. Hayatın hiyerarşisinin devamlılığının sağlanması, suçluların gerekli olan cezalara çarptırılmaları ve daha fazlası, belirlenen kanunlar uyarınca düzenlenmektedir. Peki, KKTC’de yürürlükte olan kanunlar hangileridir?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kanunları

İnsanlığın var olduğu günden itibaren pek çok yazılı ve yazısız yasa, yani kanun çıkarılmıştır. Yazısız kanunlara verilen isim ise töre olarak bilinir. Aynı zamanda yazılı kanunların en önemlisi ve ünlüsü, Hammurabi Yasaları’dır. Bu yasalar toplumsal düzenin sağlanması, haksızlıkların önüne geçilmesi için büyük önem taşır. Peki, KKTC’de bulunan yasalar hangileridir?

 • Mahkum Malları Yasası
 • Mahkemeler Yasası “KKTC Mahkemeleri” isimli içeriğimizi de inceleyebilirsiniz.
 • Mahalli İdare ve Mensuplarının Görev Sürelerinin Uzatılmasını Öngören Kural
 • Mahalli İdare ve Mensupları Kuralı
 • Mahalli İdare ve Mensupları Kanunu
 • Mağusa’nın Geliştirilmesi Yasası
 • Madalya ve Nişanlar Yasası
 • Maden Ocakları Düzenleme Yasası
 • Madeni Para Yasası
 • Maden ve Taş Ocakları Yasası
 • Menkul Kıymetler Borsası Yasası
 • Malların Denizden Taşınması Yasası
 • Malların Hileli Devrini Önleme Yasası
 • Mal Bildiriminde Bulunma Yasası
 • Mal ve Hizmetler Yasası
 • Maliye, Teftiş ve İnceleme Kurulu Kuruluş Görev Ve Çalışma Esasları Yasası
 • Mali Yılı Zorunlu Harcamalarda ve Gelir Tahsilinde Yetkilendirme Yasası
 • Mala Yapılan Hasar İçin Tazminat Alınmasına Dair Yasa
 • Mali Düzenleme ve Kamu Alacaklarının İndirimli Tahsiline İlişkin Yasası
 • Mezarlıklar Yasası
 • Merkezi Cezaevi Yasası
 • Meyve Ağaçlarını Koruma Yasası
 • Merkezi Mevzuat Dairesi Yasası
 • Meteoroloji Yasası
 • Mermer İmalatı Yasası
 • Mesleki Yeterlilik Yasası
 • Mesarya Devlet Arazileri Sınırlarının Saptanması Yasası
 • Meteoroloji Dairesi Yasası
 • Mutazarrır Kural
 • Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Yasası
 • Mutazarrır Borçlular Kuralı Uyarınca Açılmış Davaların Ertelenmesini Öngören Kanun
 • Milli Eğitim, Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu Yasası
 • Motorlu Araçlarla Yolcu Ve Eşya Taşınması Yasası
 • Motorlu Araçlar Yasası
 • Motorlu Araçlar ve Yol Trafiği Yasalarını Tadil Eden Ve Birleştiren Yasa
 • Mütevelliler Yasası
 • Mücahit Tazmin Yasası
 • Mücahitlik Hizmetini Belgelendirme Yasası
 • Müstehcen Konuların Yayınlanması ve Edebi Yazıların Korunması İle İlgili Yasayı Tadil Eden Yasa
 • Müfsidane Yayınlar Yasası
 • Mülki Yönetim ve Bölümleri Yasası

Yukarıdaki yasalar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, toplumsal anlamda karışıklıkların önlenmesi, belirli bir düzenleme kapsamında ele alınması için belirlenmiş ve yürürlükte bulunmaktadır. Yasaların içerikleri göz önünde bulundurularak, gerekli olan uygulamalar da icra edilmekte ve bu şekilde düzenlemeler kapsam nezdinde sağlanmaktadır.

Sizler için hazırladığımız “KKTC Kanunları” isimli içeriğimizi burada sonlandırıyoruz. Umarız sizlere fayda sağlayan bir içerik oluşturabilmişizdir. Aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili tüm hukuki konularda kapsamlı bilgileri sizlere ulaştırmaya devam etmekte ve gerekli olan paylaşımları yapmaktayız. Bu kapsamda Kıbrıs Avukatım üzerinden avukatlık mesleği kapsamındaki tüm bilgileri öğrenebilirsiniz.